Maker Kids – Warsztaty dla szkół

Maker Kids – Warsztaty dla szkół

Maker Kids to program edukacyjny dla szkół który opiera się m.in. na przekazaniu i poszerzaniu wiedzy z zakresu techniki, elektroniki, nauk przyrodniczych, rozbudzeniu ciekawości, kreatywności, zdolności artystycznych i manualnych.

Poprzez przygotowane zajęcia, nasi trenerzy będą uczyć dzieci, jak stworzyć własne, autorskie, zaawansowane projekty. Pokażą, że tworzenie niesie ze sobą wymierne efekty, w postaci działających urządzeń, które można wykorzystać w codziennym życiu. Ponadto, pod czujnym okiem naszych doświadczonych w pracy z dziećmi trenerów, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności korzystania z prawdziwych narzędzi.

 

Opis poszczególnych warsztatów:

📌  Hydroponiczne stanowisko do hodowania roślinek z oświetleniem.  

Cel warsztatu: W trakcie tworzenia własnego projektu systemu do nawadniania i oświetlania roślinek, obok nauki mechaniki tworzenia funkcjonalnego urządzenia, dzieci zdobędą lub pogłębią posiadaną już wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych – dowiedzą się, co jest potrzebne roślinie do prawidłowego wzrostu.

Zadaniem dzieci będzie stworzenie własnego systemu hodowli rośliny, wyposażonego
w system nawadniania i oświetlenia. Do stworzenia prototypów, dzieci użyją m.in. plastikowych butelek, elementów drewnianych, baterii oraz prostych żarówek diodowych.

📌 Warsztaty z papierowych układów elektrycznych

Cel warsztatu: Na tych zajęciach dzieci będą miały szansę rozwinąć swoją kreatywność
i puścić wodze fantazji. Ponadto, poznają mechanikę tworzenia prostych układów elektrycznych.

Przedmiotem warsztatu będzie stworzenie kształtów i form z papieru, a następnie ożywienie projektów światłem, poprzez wkomponowanie prostych układów elektrycznych. Dzieci przekonają się, że podobnie jak wyobraźnia, ich zdolność tworzenia może być nieograniczona. Do wykonania własnych projektów, będą wykorzystywać m.in. papier, kredki/flamastry, płytki prototypowe, baterie i żarówki diodowe.

📌 Lampki

Cel warsztatu: Zajęcia mają na celu pogłębienie zarówno kreatywności dzieci, jak i ich wiedzy i umiejętności technicznych.

W ramach zajęć dzieci będą miały możliwość stworzenia od podstaw własnej lampki. Projekty będą składać się z dwóch elementów – obudowy oraz źródła światła. W zależności od grupy, projekt będzie zakładał:

Klasy III-V: stworzenie obudowy oraz źródła światła w prostej formie, składającej się
z przylutowanych do płytki prototypowej żarówek diodowych;

Klasy VI-VII: stworzenie obudowy oraz bardziej zaawansowanej wersji źródła światła, wzbogaconej o potencjometr za pomocą którego będzie można programować kolor światła.

📌 Świecące bransoletki

Cel warsztatu: Zajęcia mają na celu rozbudzenie kreatywności dzieci w kierunku zarówno artystycznym, jak i technicznym oraz rozwój ich zdolności manualnych. Będziemy umacniać w dzieciach przekonanie, że mogą w sposób nieograniczony tworzyć projekty, z których będą mogły korzystać w codziennym życiu.

Zadaniem dzieci będzie samodzielne zaprojektowanie i uszycie bransoletki, a następnie, wzbogacenie jej o elementy świecące. Efekt końcowy będzie w 100% zależny od wyobraźni każdego z uczestników. Przy tworzeniu projektów, dzieci będą korzystać z różnego rodzaju materiałów i elementów do rękodzieła, wyrobów pasmanteryjnych. W przygotowane projekty wkomponowywać będą układy żarówek diodowych.

📌 Budowa prostych maszyn latających

Cel warsztatu: W ramach warsztatu uczestnicy poznają podstawowe zasady elektroniki i mechaniki działania prostych silniczków. Pragniemy przekazać im również wiedzę o podstawowych prawach fizyki, pozwalających prototypom oderwać się od podłoża. Chcemy, aby poczuli się, jak mali inżynierowie.

W ramach tego warsztatu, nasi młodzi wynalazcy będą tworzyć samodzielnie prototyp latającej maszyny. Przygotują zarówno jej konstrukcję, jak i mechanizm, który pozwoli jej wznieść się w powietrze. Zwieńczeniem zajęć będzie zaprezentowanie działania stworzonych konstrukcji – lot testowy. 

📌 Druk 3D

Cel warsztatu: Warsztaty mają na celu rozwój kreatywności, myślenia przestrzennego i zdolności manualnych. Dzieci będą miały możliwość poznania zupełnie innego narzędzia tworzenia, niż te, dostępne dla nich na co dzień i zyskać zupełnie nowe spojrzenie na proces twórczy. 

Zadaniem dzieci będzie wykonanie za pomocą długopisów 3D trójwymiarowego obiektu. W zależności od wybranej przez szkołę opcji, dzieci będą miały możliwość stworzenia: 

➡️ Pojedynczych obiektów w ramach pracy indywidualnej

Każdy z uczestników stworzy swój odrębny wydruk 3D 

➡️ Obiektów w ramach współpracy dzieci w podgrupach

Dzieci zostaną podzielone na mniejsze grupy, każda grupa będzie miała za zadanie stworzenie jednego obiektu

➡️ Jednego wspólnego obiektu

Każde z dzieci otrzyma zadanie wykonania części składowych obiektu, które w ostatniej części zajęć zostaną złożone w jedną całość. 

Wszystkie prace będą mogły zostać zabrane przez twórców. 

Podczas zajęć porozmawiamy z dziećmi o technologii druku 3D, o stopniu jej zaawansowania, o tym, w jakich dziedzinach jest wykorzystywana. Zachęcimy też do wypowiedzi, jak według uczestników technologia ta mogłaby zostać wykorzystana w przyszłości, jakie problemy mogłaby rozwiązać w otaczającym nas świecie. 

 

Po ukończeniu programu, każdy z naszych młodych wynalazców otrzyma dyplom uczestnictwa w warsztatach.

 

Informacje organizacyjne

Czas trwania jednego warsztatu:  2 lub 3 godziny lekcyjne w zależności od wieku uczestników

Terminy zajęć: Zajęcia odbędą się we wcześniej ustalonym dniu i o wcześniej ustalonej godzinie

Minimalna liczba uczestników w grupie: 15 dzieci

Grupy: zajęcia dla klas III, IV, V, VI, VII, VIII

Koszt warsztatów: cena ustalana indywidualnie

Lokalizacja: realizacja w szkołach w trakcie godzin lekcyjnych

Materiały: Wszystkie materiały i sprzęty, z których nasi młodzi wynalazcy będą korzystać, przygotowywane są przez organizatora.

więcej informacji: ➡️ ➡️ kontakt@digikids.plKOSZYK Produkt usunięty Undo
  • No products in the cart.