Category: steam

Co to jest STEAM?

STEAM jest edukacyjnym podejściem do nauki, które wykorzystuje nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę oraz matematykę jako punkty dostępu do prowadzenia badań, dialogu i krytycznego myślenia uczniów. W rezultacie uczniowie podejmują przemyślane ryzyko, angażują się w uczenie się przez doświadczenie, upierają się przy rozwiązywaniu problemów, podejmują współpracę i pracują nad procesem twórczym. Są to innowatorzy, edukatorzy, liderzy i uczniowie XXI wieku!

STEM kontra STEAM

Wiele zostało już powiedziane o potrzebie stworzenia większej liczby „programów” STEM w szkołach. Logika jest prosta: fala przyszłego dobrobytu gospodarczego leży w dobrze przygotowanej sile roboczej na rozwijających się rynkach pracy. Mowa tu o naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce. Dzięki temu zwiększa się liczba inicjatyw STEM w szkołach.  Obejmuje to m.in.:

 • zapewnienie urządzeń przenośnych dla uczniów (czasami w formie pracowni komputerowych, a czasami w formie 1:1 – jednego urządzenia dla każdego ucznia)
 • kluby lub programy pozaszkolne STEM
 • programy nauczania, w którym osadzone są projekty wykorzystujące praktyki STEM
 • inicjatywy BYOD (bring your own divice – przynieś swoje własne urządzenie)
 • dni STEM, aby zachęcić do własnej eksploracji w ramach każdej z dyscyplin
 • programy robotyczne

Choć inicjatywy te są wspaniałym początkiem zgłębiania tych czterech obszarów nauki, brakuje kluczowego procesu kreatywności i innowacji. Uczniowie w programach STEM mogą mieć więcej możliwości uczenia się przez doświadczenie, ale są one ograniczone tylko do nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Nasza gospodarka wymaga o wiele więcej niż tylko zrozumienia tych obszarów – wymaga to kreatywności i pomysłowości, ponieważ STEM sam w sobie nie wspiera tych niezbędnych składników. STEAM jest sposobem na czerpanie korzyści z STEM oraz uzupełnienie go poprzez sztukę. STEAM przenosi STEM na następny poziom. Pozwala uczniom połączyć naukę w tych krytycznych obszarach z praktykami artystycznymi, zasadami projektowania i standardami, aby zapewnić całą paletę możliwości nauki do ich dyspozycji.

 

Dlaczego edukacja STEAM jest ważna?

Przygotowujemy studentów do pracy, która nawet nie istnieje. Znajdujemy się w punkcie, w którym nie tylko jest to możliwe, ale i konieczne, aby ułatwić uczenie się w płynnych, dynamicznych i istotnych środowiskach. Nikt z nas nie wychodzi na zewnątrz, nie patrzy na drzewo i nie mówi: „to drzewo, więc to nauka” lub „niebo jest niebieskie, więc to sztuka”. Nasz świat jest pięknym, złożonym i skomplikowanym gobelinem, w którym uczymy się wszystkiego na jego własnych prawach. Dlaczego uważamy, że mamy prawo zapakować go za ceglane ściany i drzwi klasowe w miejscu zwanym szkołą? Integracja koncepcji, tematów, standardów i ocen to efektywny sposób na przerwanie typowego przebiegu wydarzeń dla naszych uczniów i pomoc w zmianie „szkolnej karuzeli”. Potrzeba nam otwarcia drzwi do prawdziwego świata jak i umieszczenia tych samych praktyk w naszych cyklach nauczania i uczenia się. Możemy więc w końcu usunąć ceglane ściany i drzwi do klas, aby znaleźć się w samym sercu nauki.

 

Model STEAM

Droga do STEAM jest ekscytująca, ale może być również niebezpieczna, dlatego tak ważne jest zrozumienie co to STEAM a ten może zatracić swoje najważniejsze zalety bez kilku podstawowych komponentów:

 • STEAM jest zintegrowanym podejściem do uczenia się, które wymaga celowego połączenia standardów, ocen oraz projektowania/wdrażania lekcji.
 • Prawdziwe doświadczenia STEAM dotyczą dwóch lub więcej standardów z dziedziny nauki, techniki, inżynierii, matematyki i sztuki, które mają być nauczane i oceniane w i przez siebie nawzajem.
 • Badanie, współpraca i nacisk na uczenie się w oparciu o procesy znajdują się w centrum podejścia STEAM.
 • Zastosowanie i wykorzystanie integralności samej sztuki jest niezbędne dla autentycznej inicjatywy STEAM.
 • Wspólne planowanie, w tym wzajemne oddziaływanie nauczycieli w każdym zespole.
 • Ustalenie harmonogramu, by dostosować go do nowego sposobu nauczania i uczenia się.
 • Rozwój zawodowy dla wszystkich pracowników według praktyk i zasad STEAM.
 • Schemat STEAM – mapowanie programu nauczania i procesu projektowania oceny.
 • Dostosowanie norm i ocen.
 • Bezproblemowe wdrażanie procesów i strategii prowadzenia lekcji.
Proces STEAM

Podstawą STEAM jest badanie, krytyczne myślenie i uczenie się oparte na procesach. Jest to niezwykle ważne. Cała idea towarzysząca lekcjom i podejściu STEAM opiera się ona na zadawaniu pytań i to naprawdę głębokim zadawaniu pytań. Chodzi o zadawanie pytań, których nie mają charakteru Google. Pytania, ciekawość, umiejętność znalezienia rozwiązania problemu i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań jest sednem tego podejścia. Oznacza to, że nauki humanistyczne są wplecione w STEAM, tak jak wszystko inne. Używanie STEAM nie oznacza, że język, sztuka czy nauka o społeczeństwie nie są istotne. Można poruszać takie zagadnienia na lekcjach STEAM, ponieważ są one zbudowane na zadawaniu naprawdę dobrych pytań, a następnie szukaniu rozwiązań problemów. Można połączyć wszystkie nauki humanistyczne poprzez STEAM dzięki pomysłowi, że szukamy rozwiązania bardzo specyficznego problemu, który powstaje w procesie poszukiwań. Takie podejście do nauki z pewnością nie jest łatwym zadaniem, ale korzyści dla uczniów i całej społeczności szkolnej są ogromne. Uczniowie i nauczyciele zaangażowani w STEAM nawiązują bardziej realne kontakty. Dzięki temu szkoła nie jest miejscem, do którego chodzimy się uczyć, ale staje się całym doświadczeniem uczenia się. Zawsze się uczymy, zawsze rozwijamy, zawsze eksperymentujemy. Szkoła nie musi być tylko lokalem, ale raczej ramą umysłu, która wykorzystuje sztukę jako dźwignię gwałtownego wzrostu, powiązań społeczno-emocjonalnych i podstawę dla innowatorów jutra już dzisiaj!


Źródło: https://educationcloset.com