Misja Fundacji

Misją Fundacji Digital University jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży. W tym celu stworzyliśmy autorskie programy edukacyjne, które pomagają zdobyć umiejętności pomocne nie tylko w rozwoju dzieci dzisiaj, ale również w dorosłym życiu zawodowym i prywatnym. W ramach misji edukacyjnej Fundacja Digital University prowadzi wiele projektów w obszarach wykluczenia technologicznego dzieci oraz dorosłych. Uczymy zawodów przyszłości, dając wsparcie podopiecznym świetlic środowiskowych, domów dziecka oraz środowisk wykluczonych.

DigiKids w DD

Edukacyjny program, którego celem jest rozwijanie kompetencji przyszłości, a w szczególności umiejętności informatycznych, technicznych oraz miękkich wśród dzieci i młodzieży z Domów Dziecka. W ramach naszych działań zapraszamy podopiecznych Domów Dziecka na półkolonie w wakacje oraz podczas ferii. Podczas licznych aktywności oraz warsztatów, które oferujemy dzieciom na turnusach, mamy okazję poznać ich pasje i dostrzec ich zdolności oraz talenty. Chcąc wspomóc ich w dalszym rozwoju zapraszamy zainteresowane dzieci na kursy oraz warsztaty DigiKids podczas roku szkolnego oferując im długofalową edukację. Dzięki naszym działaniom mamy nadzieję, że więcej dzieci z Domów Dziecka rozwinie swój potencjał oraz spróbuje swoich sił na uczelniach wyższych lub zdobędzie swoje pierwsze doświadczenie zawodowe jako trener DigiKids.

Uniwersytet Sukcesu

Edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach z ubogich rodzin. Projekt skierowany jest do dziewcząt w wieku od 18 do 25 lat. Celem Uniwersytetu Sukcesu jest pomoc z wejściem na rynek pracy, poprzez nabycie nowych umiejętności (zarówno cyfrowych jak i społecznych).
Zajęcia składają się głównie z warsztatów praktycznych, w których biorą udział eksperci zajmujący się programowaniem, digital marketingiem oraz eksperci z różnych branż.
Wszystkie Uczestniczki po spotkaniach z ekspertami wybierają własną drogę edukacyjną: warsztaty z podstaw programowania lub uczą się narzędzi pozwalających swobodnie funkcjonować w świecie digital marketingu.
Więcej na:
uniwersytetsukcesu.com

Akademia Przedsiębiorczości

Edukacyjny program, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej praktycznej przedsiębiorczości, kształcenie kompetencji przedsiębiorczych uczniów/uczennic takich, jak: umiejętność planowania, przygotowania koncepcji biznesowych, odpowiadania na potrzeby klientów, rozwiązywanie problemów, współpraca w grupie, i wiele innych, poprzez realizację praktycznych zadań projektowych oraz umiejętność zaprezentowania rezultatu prac. Projekt skierowany do uczniów szkół średnich. Pierwsza edycja projektu odbyła się na Mazowszu od października 2018 do stycznia 2019. W warsztatach i wykładach wzięło udział łącznie 423 uczniów.